Je treba odlišovať metódu HTTP HEAD

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/HEAD

od metódy HTTP GET

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/GET


Prvá metóda nevracia samotný obsah ale len hlavičku a je ideálna práve na meranie kvality dostupnosti.  Ak server nemá správne nastavené tieto metódy, dochádza vždy k volaniu GET, sťahovaniu a tým zvýšeným nárokom na systémové prostriedky. 

  • No labels
Write a comment...