Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obsah školenia:

1.Úvod do otvorených údajov (EÚ)

2.FIVE-STAR-OPEN-DATA a interoperabilita otvorených údajov

3.DCAT-AP-SK 2.0

4.Dotazovací jazyk SPARQL

5.Dotazovanie SPARQL Endpointu NKODu

  • No labels
Write a comment...