Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Link na pripojenie

Prezentácie:

2022-11-15-OpenData-v_Ceskoslovensku-M.Liska.pdf

OpenData-v-Československu2022-RadkaDomanská-Aktuální stav OD.pdf

  • No labels
Write a comment...