Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataObsah
0. Skratky
1. Inštalácia BDA klienta
2. Nastavenie lokálneho BDA repozitára
3. Nastavenie prístupu do centrálneho BDA repozitára
4. Zmena prihlasovacieho mena do BDA klienta