Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

  • Stiahneme inštalačný balíček BDA - Aktuálna verzia k 1.2.2016 BDA v 4.7.2

  • Akceptujeme licenciu a pokračujeme Yes

  • Vyberieme si inštalačnú cestu a pokračujeme Next

  • Vyberieme Typickú inštaláciu a pokračujeme Next

  • Pokračujeme Next

  • Povolíme BDA klientovi otvárať súbory s príponami *.xma, *.xmam, *.xmai, *.sma kliknutím na „Yes"

  • Ukončíme inštaláciu kliknutím na Finish