Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Použitie lokálneho repozitára je špecifické tým, že k jednému lokálnemu repozitáru pristupuje len jeden používateľ. Pre použitie lokálneho repozitára používateľ potrebuje súbor s metamodelom a súbor s vytvoreným lokálnym repozitárom.
Pre správne nastavenie lokálneho repozitára je potrebné:

  1. Rozbaliť metamodel do úložiska počítača.
  2. Spustiť nástroj na modelovanie architektúry a na hornej lište prejsť na záložku Options -> Application settings -> Configuration
  3. Zaškrtnúť „Use the configuration on the following location" a nastaviť cestu k rozbalenému metamodelu (viď obrázok).
  4. Zaškrtnúť „Reload configuration at startup" (viď obrázok).


  1. Zavrieť nástroj na modelovanie architektúry a otvoriť ho znovu, aby sa načítal nový metamodel.
  2. Na hornej lište prejst na File, následne OpenFile...
  3. Otvoriť súbor s modelom s príponou .xma