Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

V tejto sekcii sa nachádza obsah, ktorý poskytuje informácie o stavebných blokoch architektúry VS SR. Hlavným výstupom v tejto oblasti je model architektúry VS SR, ktorý prezentuje informácie prítomné v centrálnom architektonickom repozitári. Model poskytuje rôzne pohľady na architektúru VS SR. Model je doplnený o sprievodné dokumenty, ktoré z veľkej časti popisujú  strategickú architektúru VS SR. Strategická architektúra predstavuje východiskový bod pre tvorbu architektonických výstupov výstupov na úrovni segmentovej a architektúry riešení. Táto oblasť aktuálne poskytuje nasledujúce výstupy:

 


Prehľad aktivít AKVS súvisiacich s touto oblasťou

 

May2016JunJulAugSepOctNovDecDostupná NKIVS
AKVS aktivity

NKIVS

Referenčné materiály

Strategické prioríty

  • No labels