Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Architektonický dohľad vo VS SR je vykonávaný v 2 základných aspektoch ako dohľad nad návrhom a aktualizáciou architektúry a dohľad nad implementáciou architektúry. Stratégia architektonického dohľadu VS SR poskytuje základný metodický rámec pre architektonický dohľad vo verejnej správe.  Pri dohľade nad tvorbou architektúry ide v prvom rade o zavedenie kontrolných mechanizmov, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby architektúra pomáhala naplniť stratégiu a víziu z pohľadu VS SR, teda, že tvorená architektúra je správna. Výstupy tejto oblasti poskytujú informácie o stratégii architektonického dohľadu, výkone architektonického dohľadu a kontrolných zoznamoch. Aktuálne sú k dispozícii nasledujúce výstupy v tejto oblasti:

 


 

Prehľad aktivít AKVS súvisiacich s touto oblasťou

May2016JunJulAugSepOctNovDec
AKVS aktivity

Kontrolný zoznam

  • No labels

1 Comment

  1. Šablóny + Odkaz na confluence a metaIS proces