Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tejto sekcii sa nachádzajú dokumenty, ktoré popisujú sprievodné dokumenty, ktoré je potrebne zohľadňovať pri tvorbe enterprise architektúry VS SR. Dokumenty obsahujú pravidlá správy, riadenia a tvorby EA VS SR. Poskytujú informácie o základných architektonických rámcoch používaných v prostredí VS SR, terminológii, nástrojoch používaných na tvorbu a správu EA, referenčných materiáloch ako architektonické vzory, modelovacích šablonách a ďalších dokumentoch z oblasti metodickej podpory architektonických kancelárií VS SR. Dokumenty neobsahujú konkrétny popis architektúry a jej stavebných blokov. Aktuálne sú v tejto sekcii dostupné nasledujúce dokumenty:

 


 

Prehľad aktivít AKVS súvisiacich s touto oblasťou

 

May2016JunJulAugSepOctNovDecEA portal dostupný arch…
AKVS aktivity

EA portál

Modelovacie šablóny

Aktualizácia architektonické rámce