Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento blog popisuje ako vznikala enterprise architektúra vo verejnej správe. Blog zodpovedá na otázky ako kto inicioval vznik tejto disciplíny vo VS SR, aký bol prístup k výberu rámca enterprise architektúry vo VS SR, aké špecifiká prináša pristredie VS SR s ktorými sa bude musieť AKVS vysporiadať.

  • No labels