Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento dokument popisuje model správy EA vo verejnej správe SR. Ďalej popisuje súčasnú zrelosť centrálnej architektonickej funkcie VS, jej organizačný model a stratégiu architektonického dohľadu Tretí z kľúčových elementov správy EA – architektonické princípy – je popísaný v inom architektonickom dokumente Biznis kontext a motivačný aspekt EA. Dokument ďalej rozvíja úlohy AKVS zadané v rámci Požiadavky na prácu architektonickej kancelárie [4].
Model architektonickej vízie, z ktorého tento dokument vychádza je dostupný externe ([0]).