1.Vstupné údaje pre validáciu

LKOD MFSR, dostupný na 


2.Vytvorenie a spustenie validačného pipeline v LinkedPipes

Stihnuť pipeline je možné tu: DCAT-AP-SK 2.0 Validácia LKODu MFSR.jsonld. Pozn. Na vykonanie tohto pipeline je nutné mať naištalované LinkedPipes

3.Vyhodnotenie

Výsledok validácie je opäť graf. Keď si ho natiahneme do RDF databázy (posledný krok v pipeline je nahratie výsledku validácie do databázy cez jej SPARQL Endpoint), a následne spustíme nasledovný SPARQL Dotaz

prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
prefix sh: <http://www.w3.org/ns/shacl#>

select * where 
{
  ?validationResult rdf:type sh:ValidationResult .
  ?validationResult sh:resultSeverity ?resultSeverity .
  ?validationResult sh:focusNode ?focusNode .
  ?validationResult sh:value ?value .
  ?validationResult sh:sourceConstraintComponent ?sourceConstraintComponent .
  ?validationResult sh:resultPath ?resultPath .
  ?validationResult sh:sourceShape ?sourceShape .
}


Tak dostávam len jednu chybu


Ktorá hovorí, že katalóg MFSR (sh:focusNode), je spojený reláciou dcat:dataset objektom, ktorý ale nie je definovaný ako dcat:Dataset. Čo je správne, pretože chyba je v tom, že nesedí URI datasetu, ktoré sa používa v katalógu, a URI datasetu, ktorý sa používa pri jeho definíciií. 


  • No labels
Write a comment...