Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EA portál predstavuje znalostnú bázu enterprise architektúry verejnej správy SR, kde sú publikované architektonické výstupy. Poskytuje tiež jednu z foriem kolaborácie AKVS a architektonickej komunity VS SR. EA portál je dostupný pre AKVS, segmentových architektov, architektov riešení a širokej verejnosti. Obsahuje vždy aktuálne informácie a dynamický obsah, ktorý sa často aktualizuje. Správcom obsahu EA portálu je AKVS. Iniciálny obsah EA portálu vypracovala AKVS a popisuje architektonické výstupy z oblastí metodickej podpory, budovania architektúry a oblasti zabezpečenia a podpory projektov. Portál obsahuje architektonické výstupy vo forme wiki článkov, katalógov, dokumentov, modelov a pohľadov na enterprise architektúru verejnej správy SR.
EA portál vznikol z požiadaviek na zadefinovanie pracovného nástroja, ktorý podporuje kolaboráciu medzi architektmi VS SR a prehľadnú komunikáciu enterprise architektúry ostatným členom organizácie. Vznikol s cieľom poskytovania aktuálnych informácií a zvyšovania publicity a povedomia enterprise architektúry verejnej správy SR. EA portál predstavuje štartovací bod pri hľadaní dostupných architektonických výstupov, ktoré sú konsolidované na jedno miesto. Tieto výstupy sú nápomocné a často krát aj záväzné pri budovaní a dohladovaní strategickej, segmentovej architektúry a architektúry riešení. Zámerom EA portálu je, aby sa všetci členovia architektonickej komunity VS SR podieľali na tvorbe obsahu. Obsah EA portálu je otvorený členom architektonickej komunity VS SR, ktorí môžu zhodnotiť architektonické výstupy a navrhnúť riešenia, ktoré zvyšujú kvalitu aktuálne dostupných architektonických výstupov alebo produkujú nové architektonické výstupy. Vzhľadom na dynamický obsah EA portálu nie je vhodné v metodike definovať konkrétne výstupy, ktoré budú publikované.