Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) je definovaný v Prílohe č. 11 výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. a jeho zaregistrovaný mimetype je "application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml".

Kontajner XML údajov slúži na podpisovanie údajov vo formáte jazyka XML, je ho však možné používať aj bez podpisu. Kontajner XML údajov obsahuje:

  • údaje vo formáte jazyka XML 1.0,
  • identifikáciu typu týchto údajov,
  • vloženú alebo referencovanú definíciu dátovej štruktúry týchto údajov a
  • vloženú alebo referencovanú prezentačnú schému pre transformáciu týchto údajov do prezentácie.

V zmysle §57a a §57c výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. s účinnosťou od 15. októbra 2015 majú povinné osoby povinnosť prijímať, čítať a vytvárať podpísané elektronické dokumenty vo formáte jazyka XML 1.0 v štruktúre Kontajnera XML údajov. Elektronické dokumenty vo formáte jazyka XML 1.0 pre prenos dátových prvkov, ako sú napríklad vyplnené údaje elektronických formulárov, musia byť pred ich podpísaním vložené v predpísanej štruktúre Kontajnera XML údajov, pričom Kontajner XML údajov je podpísaný ako jeden objekt.

 

VerziaPublikovanéXSD na stiahnutieReferencovateľný identifikátorPopis zmienPoznámka
1.013.4.2016XML_data_container.20160401.verzia1.0.xsd (22 kB)http://data.gov.sk/def/container/xmldatacontainer+xml/1.0  
1.113.4.2016XML_data_container.20160401.verzia1.1.xsd (22 kB)http://data.gov.sk/def/container/xmldatacontainer+xml/1.1Stav atribútu "TransformAlgorithm" sa mení z "nepovinný" na "povinný".Verzia 1.1 je vytvorená v zmysle záverov štandardizácie, ktoré zatiaľ neprešli legislatívnym procesom.

Nasledovný odkaz smeruje na stránku aktuálneho XSD s históriu publikovaných verzií.

  • No labels