Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dátová štruktúra evidencie záznamov o konverzii je definovaná v dokumente Dátová štruktúra evidencie záznamov o konverzii (v1.2) (57 kB).

Informácia o zverejnenej štruktúre je na stránke Zverejnenie dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii.

XSD schéma sa zverejňuje na základe §7 ods. 4 Vyhlášky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii a na základe §39 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente ako technický opis dátovej štruktúry evidencie záznamov o konverzii.

VerziaPublikovanéXSD na stiahnutieReferencovateľný identifikátorPopis zmienPoznámka
 1.7.2015Evidencia záznamov o zaručenej konverzii (XSD, 18 kB)  Táto XSD schéma je neplatná, neodporúča sa ju používať. Bude vypublikovaná nová verzia.
1.015.10.2016Evidencia záznamov o zaručenej konverzii (XSD, 17 kB)http://data.gov.sk/def/xsd/conversion-records-summary/1.0Zosúladenie s Dátovou štruktúrou evidencie záznamov o konverzii a úpravy podľa Metodiky tvorby XSD. 

Nasledovný odkaz smeruje na stránku aktuálneho XSD s históriou publikovaných verzií.

 

  • No labels