Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

V tejto sekcii sa nachádzajú dokumenty, ktoré popisujú sprievodné dokumenty, ktoré je potrebne zohľadňovať pri tvorbe enterprise architektúry VS SR. Dokumenty obsahujú pravidlá správy, riadenia a tvorby EA VS SR. Poskytujú informácie o základných architektonických rámcoch používaných v prostredí VS SR, terminológii, nástrojoch používaných na tvorbu a správu EA, referenčných materiáloch ako architektonické vzory, modelovacích šablonách a ďalších dokumentoch z oblasti metodickej podpory architektonických kancelárií VS SR. Dokumenty neobsahujú konkrétny popis architektúry a jej stavebných blokov. Aktuálne sú v tejto sekcii dostupné nasledujúce dokumenty:

Prehľad aktivít AKVS súvisiacich s touto oblasťou

 

May2016JunJulAugSepOctNovDecEA portal dostupný arch…
AKVS aktivity

EA portál

Modelovacie šablóny

Aktualizácia architektonické rámce

  • No labels