Príklad: Dataset - Zoznam inštitúcií so zriadenou službou Všeobecná agenda

Ak napr. v pôvodnom portáli mal dataset URL https://data.gov.sk/dataset/zoznam,

resp. URI https://data.gov.sk/dataset/4efc095f-34a6-4c45-8392-a1eebf6e757c,


tak v novom portáli bude 

  • jeho URI (tick)
https://data.gov.sk/set/4efc095f-34a6-4c45-8392-a1eebf6e757c


Pozn: Ikonka (error) znamená, že uvedená vlastnosť ešte nie je v súčasnosti funkčná, ale sa na nej pracuje.


  • No labels
Write a comment...