Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gestor: správca RFO (MV SR / dodávateľ (Ditec))

Návrh zaslal Martin Švonavec 12.5.2015

PhysicalPersonSchema_v1.2.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Schema pre fyzicku osobu podla standardov.Vytvorene: DITEC a.s. -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.2" id="PhysicalPersonSchema">
  <xs:element name="PhysicalPerson" type="PhysicalPersonCType" >
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne informacie o osobe.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="PhysicalPersonCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne informacie o osobe.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="ID" type="IDCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.6 Zlozeny datovy prvok pre rozne identifikatory.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PersonName" type="PersonNameCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne sucasti mena.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AlternativeName" type="AlternativeNameType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.2 Popisuje osobitne meno, ktore osoba pouziva, pricom toto meno zaroven nie je ani jedno zo sucasnych oficialnych mien alebo priezvisk. Hodnoty: Uvadza sa predchadzajuce meno, umelecke meno, meno z prveho manzelstva, prezyvka a podobne. Obsah je obmedzeny iba formou reprezentacie. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="MaritalStatus" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.3 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci udaje o rodinnom stave osoby. Hodnoty Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL004002 Rodinny stav. Vyplna sa adekvatny tvar podla pohlavia. Stav "registrovane partnerstvo" sa uvadza iba tam, kde to umoznuje ucel pouzitia v zmysle platnej legislativy, inak sa v tomto pripade uvadza stav "nezistene".] </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Sex" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.4 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci udaje o pohlavi osoby. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL003003 Pohlavie.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Birth" type="BirthCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.5 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o narodeni.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Death" type="DeathCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.6 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o aktualnom existencnom stave osoby.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Citizenship" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.7 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci udaje o statnej prislusnosti. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL000086 Krajina OSN.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    <xs:element name="Confession" type="ConfessionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.8 Informacia o nabozenskom vyznani. Hodnoty: Prazdna mnozina.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Occupation" type="OccupationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.9 Nazov povolania, ktore osoba vykonava. Hodnoty: Nema predpisany obsah. Pravidla pouzitia: Ak ma osoba viacere povolania, moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RelatedPerson" type="RelatedPersonCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.10 Zlozeny datovy prvok pre popis stupna pribuznosti a osoby. Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BankConnection" type="BankConnectionCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o bankovom spojeni. Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>  
      <xs:element name="Nationality" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.12 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci udaje o narodnosti. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010131 Narodnost.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CivilDisability" type="CivilDisabilityCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.13 Zlozeny datovy prvok pre popis obmedzeni pravnej
sposobilosti osoby, najma vzhladom na obcianske prava. Pravidla pouzitia: Ak existuju rozne obmedzenia, moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ResidenceBan" type="ResidenceBanCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.14 Zlozeny datovy prvok pre popisanie nalezitosti zakazu pobytu na prislusnom uzemnom celku.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OccupationBan" type="CodelistDataElementWithHistoryCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.15 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik s historiou, obsahujuci udaje o zakazanych regulovanych povolaniach. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL010134 Regulovane povolania. Pravidla pouzitia: Atributy EffectiveFrom a EffectiveTo sa pouzivaju vo vztahu k zaciatku a koncu prislusneho zakazu. Tento prvok moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="IDCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.6 Zlozeny datovy prvok pre rozne identifikatory.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IdentifierType" type="CodelistDataElementCType" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.6.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci udaje o type pouziteho identifikatora. Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL004001 Identifikator. Pravidla pouzitia: Uvadza sa vo dvojici s Hodnotou identifikatora. Je mozne viacnasobne pouzitie, pricom kazdy typ je mozne pouzit prave raz.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    <xs:element name="IdentifierValue" type="IdentifierValueType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.6.2 Obsahuje samotnu hodnotu pouziteho identifikatora.Pravidla pouzitia: Uvadza sa vo dvojici s Typom identifikatora. Moze byt pouzity viackrat, pricom pre kazdy typ identifikatora sa moze pouzit prave raz.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodelistDataElementCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.3.4 Zlozeny datovy prvok pouzivajuci udaje podla zakladnych ciselnikov.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element name="NonCodelistData" type="NonCodelistDataType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.3.4.1 Obsahuje volnu neciselnikovu hodnotu. Pravidla pouzitia: Pouziva sa ak hodnotu nie je mozne najst v ciselniku, pricom vtedy je povinny.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Codelist" type="CodelistCType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5 Zlozeny datovy prvok, ktory obsahuje polozku zo zakladneho ciselnika.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodelistCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.5 Zlozeny datovy prvok, ktory obsahuje polozku zo zakladneho ciselnika.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodelistCode" type="CodelistCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.1 Jedinecny kod zakladneho ciselnika</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CodelistItem" type="CodelistItemCType" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.9 Zlozeny datovy prvok na popis datovej struktury polozky ciselnika. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat. Ciselnik musi obsahovat najmenej jednu polozku ciselnika.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodelistItemCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.5.9 Zlozeny datovy prvok na popis datovej struktury polozky ciselnika. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat. Ciselnik musi obsahovat najmenej jednu polozku ciselnika.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="ItemCode" type="ItemCodeType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.9.1 Jedinecny kod polozky</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ItemName" type="ItemNameType">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.9.2 Uplny nazov plozky. Hodnoty: Nema predpisany obsah. Na umoznenie spracovania problematickych hodnot sa poskytuje polozka s nazvom "Ine" a podobne, pricom sa spravidla prislusnou obsluznou aplikaciou poskytuje moznost volne vyplnatelneho datoveho pola. Priklady pouzitia: Slobodny, Zenaty, Iny stav, Spolocnost s rucenim obmedzenym, Riadiaci vybor exekutivneho organu. Pravidla pouzitia: Kazda jazykova verzia sa k prislusnemu datumu ucinnosti pouziva iba raz, pricom atribut "language" sluzi na urcenie jazyka, v ktorom je polozka vytvorena.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PersonNameCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne sucasti mena.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FormattedName" type="FormattedNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.1 Formatovane meno vratane predpony a pripony.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="LegalName" type="LegalNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.2 Pouziva sa na pravne ucely v niektorych statoch. Pravidla pouzitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepouziva.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="GivenName" type="GivenNameType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.3 Obsahuje rodne meno, ktorym je nededena cast mena osoby. Zname aj ako prve meno osoby alebo v uzsom vyzname krstne meno osoby. Pravidla pouzitia: Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PreferredGivenName" type="PreferredGivenNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.4 Meno, ktore osoba uprednostnuje pri svojom osloveni v pripade viacerych rodnych mien. Pravidla pouzitia: Toto meno je spravidla oblubene meno, vybranez rodnych mien. Ak by to mala byt prezyvka, pouziva sa prvok Alternativne meno (D.1.1.2).</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OtherName" type="OtherNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.5 Obsahuje stredne meno osoby alebo inicialy. Pravidla pouzitia: Pre podmienky Slovenskej republiky sa nepouziva.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="FamilyName" type="FamilyNameSCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.6 Obsahuje priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="GivenFamilyName" type="GivenFamilyNameSCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.7 Obsahuje rodne priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Affix" type="AffixCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1.8 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, ktory obsahuje ostatne casti mena osoby (predponu alebo priponu), tak ako ju definuju jednotlive typy atributov. Hodnoty: V pripade uvadzania slovenskych akademickych titulov sa v podradenych prvkoch pouzivaju zakladne ciselniky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom. Moze byt pouzity viackrat (ani pouzitie rovnakeho typu nie je obmedzene), v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="FamilyNameSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.1.6 Obsahuje priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="FamilyNameType" >
        <xs:attribute name="primary" type="PrimaryType" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Hodnoty: primary="true" Znamena, ze tento vyskyt priezviska je primarny. Odporuca sa uvadzat ako prve v poradi pouzitych priezvisk. primary="false" Znamena, ze tento vyskyt sa nepovazuje za primarny. Odporuca sa uvadzat az po primarnom vyskyte priezviska. Poradie priezvisk s atributom "false" je urcujuce. primary="undefined" Znamena, ze sa nepouzivaju viacere priezviska, pripadne v ich viacnasobnom pouziti s tymto atributom je urcujuce iba ich poradie pouzitia.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="prefix" type="PrefixType" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Moze obsahovat slachticky alebo ekvivalentny titul. Ak existuje v priezvisku, vzdy sa uvadza. Hodnoty: Priklady pouzitia: de (ako v "de Witt"), la (ako v "la Salle"); van (ako v "van der Voss").</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="GivenFamilyNameSCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.1.7 Obsahuje rodne priezvisko. Moze byt pouzity viackrat, v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="GivenFamilyNameType" >
        <xs:attribute name="primary" type="PrimaryType" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Hodnoty: primary="true" Znamena, ze tento vyskyt rodneho priezviska je primarny. Odporuca sa uvadzat ako prve v poradi pouzitych rodnych priezvisk. primary="false" Znamena, ze tento vyskyt sa nepovazuje za primarny. Odporuca sa uvadzat az po primarnom vyskyte rodneho priezviska. Poradie rodnych priezvisk s atributom "false" je urcujuce. primary="undefined" Znamena, ze sa nepouzivaju viacere rodne priezviska, pripadne v ich viacnasobnom pouziti s tymto atributom je urcujuce iba ich poradie pouzitia.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="prefix" type="PrefixType" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Moze obsahovat slachticky alebo ekvivalentny titul. Ak existuje v rodnom priezvisku, vzdy sa uvadza. Hodnoty: Priklady pouzitia: de (ako v "de Witt"), la (ako v "la Salle"); van (ako v "van der Voss").</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="AffixCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.1.8 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, ktory obsahuje ostatne casti mena osoby (predponu alebo priponu), tak ako ju definuju jednotlive typy atributov. Hodnoty: V pripade uvadzania slovenskych akademickych titulov sa v podradenych prvkoch pouzivaju zakladne ciselniky CL000062 Titul pred menom a CL000063 Titul za menom. Moze byt pouzity viackrat (ani pouzitie rovnakeho typu nie je obmedzene), v takom pripade je poradie pouzitia urcujuce.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="CodelistDataElementCType">
         <xs:attribute name="type" type="TypeOfAffixType" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Definuje kontext predpony alebo pripony. Hodnoty: type=aristocraticTitle Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje slachticky titul. Priklady pouzitia: Baron, Graf, Earl, Vojvoda a podobne. type=formOfAddress Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje oslovenie. Priklady pouzitia: Pan, Pani., Hon., Dr., Major a podobne. type=generation Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje generacny titul. Priklady pouzitia: Sr., Jr., III (treti) a podobne. type=qualification Uvadza sa, ak hodnota Affix obsahuje pismena, ktore sa pouzivaju na popis akademickeho titulu alebo ineho typu kvalifikacie, ktore osobe prinalezi.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="position" type="PositionType" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Urcuje poziciu ostatnej casti mena. Hodnoty: prefix - Predpona - ak sa titul alebo oslovenie uvadza pred menom osoby. postfix - Pripona - ak sa titul alebo oslovenie uvadza za menom osoby.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BirthCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.5 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o narodeni.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DateOfBirth" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.5.1 Obsahuje datum narodenia fyzickej osoby. Hodnoty: Podla formatu Date. Pravidla pouzitia: Datum narodenia ma byt skorsi ako datum umrtia, ak su zname obidva datumy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    <xs:element name="PlaceOfBirth" type="PhysicalAddressCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.5.2 Uvadza sa miesto narodenia v sulade s informaciou zapisanou na matrike pri narodeni. Je to zlozeny datovy prvok vytvoreny podla datoveho prvku D.1.3 "Fyzicka adresa", obsahujuci udaje o mieste narodenia. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade s pouzitymi udajmi. Pravidla pouzitia: Poradie podradenych prvkov je suladne s podradenym prvkami datoveho prvku D.1.3 "Fyzicka adresa".</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="YearOfBirth" type="xs:gYear" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.5.3 Obsahuje rok narodenia fyzickej osoby. Hodnoty: V tvare RRRR. Priklady pouzitia: 1991, 2014. Pouziva sa najma ak nie je mozne urcit uplny datum umrtia.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="YearAndMonthOfBirth" type="xs:gYearMonth" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.5.4 Obsahuje mesiac narodenia fyzickej osoby. Podla formatu gYearMonth. Hodnoty: V tvare RRRR-MM. Pouziva sa najma ak nie je mozne urcit uplny datum narodenia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="PhysicalAddressCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Udaje o fyzickej adrese</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DeathCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.6 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o aktualnom
existencnom stave osoby.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DateOfDeath" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.6.1 Datovy prvok pre prenos datumu umrtia fyzickej osoby, ak nastala jej smrt. Hodnoty: Podla formatu Date. Pravidla pouzitia: Datum nema byt skorsi ako datum umrtia osoby, ak su zname obidva datumy.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    <xs:element name="PlaceOfDeath" type="PhysicalAddressCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.6.2 Ak nastala smrt fyzickej osoby, uvadza sa v sulade s informaciou zapisanou na matrike miesto umrtia. Je to zlozeny datovy prvok vytvoreny podla datoveho prvku D.1.3 "Fyzicka adresa", obsahujuci udaje o mieste umrtia. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade s pouzitymi udajmi. PoznamkyPravidla pouzitia: Vyplna sa, iba ak je hodnota atributu "status" prvku Umrtie ina ako "Zivy". Poradie podradenych prvkov je suladne s podradenym prvkami datoveho prvku D.1.3 "Fyzicka adresa".</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="YearOfDeath" type="xs:gYear" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.6.3 Obsahuje rok umtia fyzickej osoby. Hodnoty: V tvare RRRR. Priklady pouzitia: 1991, 2014. Pouziva sa najma ak nie je mozne urcit uplny datum umrtia.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="YearAndMonthOfDeath" type="xs:gYearMonth" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.6.4 Obsahuje mesiac umrtia fyzickej osoby. Podla formatu gYearMonth. V tvare RRRR-MM. Pouziva sa najma ak nie je mozne urcit uplny datum narodenia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PersonStatus" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.6.5 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik pre opis aktualneho existencneho stavu fyzickej osoby. Hodnoty: Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL004003 Existencny stav.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CivilDisabilityCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.13 Zlozeny datovy prvok pre popis obmedzeni pravnej
sposobilosti osoby, najma vzhladom na obcianske prava. Pravidla pouzitia: Ak existuju rozne obmedzenia, moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>   
      <xs:element name="TypeOfCivilDisability" type="CodelistDataElementCType" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.13.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, klasifikujuci typ obmedzenia pravnej sposobilosti. Vyplna sa v sulade so zakladnym ciselnikom CL010136 Obmedzenie pravnej sposobilosti.Pravidla pouzitia: Hodnota atributu EffectiveTo musi byt neskorsia ako hodnota atributu EffectiveFrom. Pri pouziti datoveho prvku D.1.1.13 Obmedzenie pravnej sposobilosti je povinny. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BeginningOfCivilDisability" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.13.2 Datum, odkedy bola pravna sposobilost osoby obmedzena. Hodnoty: Podla formatu Date.Pravidla pouzitia: Povinny, ak je typ obmedzenia pravnej sposobilosti iny ako sposobily. Musi byt skorsi ako datum ukoncenia obmedzenia prislusnej pravnej sposobilosti.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TerminationOfCivilDisability" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.13.3 Datum, kedy bolo obmedzenie pravnej sposobilosti osoby ukoncene. Hodnoty: Podla formatu Date. Pravidla pouzitia: Povinny, ak existuje vyplneny datovy prvok "Zaciatok obmedzenia pravnej sposobilosti". Musi byt neskorsi ako datum ukoncenia obmedzenia relevantnej pravnej sposobilosti. Moze byt aj prazdny.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AdditionalContent" type="AdditionalContentType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5.9.5 Doplnujuce relevantne udaje.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ResidenceBanCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.14 Zlozeny datovy prvok pre popisanie nalezitosti zakazu pobytu na prislusnom uzemnom celku.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="BeginningOfResidenceBan" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.14.1 Datum, odkedy nastala ucinnost zakazu pobytu. Hodnoty: Podla formatu Date. Pravidla pouzitia: Musi byt skorsi ako ukoncenie zakazu pobytu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="TerminationOfResidenceBan" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.14.2 Datum, kedy bol zakaz pobytu ukonceny. Hodnoty: Podla formatu Date. Pravidla pouzitia: Povinny, ak existuje vyplneny datovy prvok "Zaciatok zakazu pobytu". Musi byt neskorsi ako ukoncenie zakazu pobytu. Moze byt aj prazdny.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PhysicalAddress" type="PhysicalAddressCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Zlozeny datovy prvok pre urcenie uzemneho celku, ktoreho sa zakaz pobytu tyka.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CodelistDataElementWithHistoryCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.3.5 Zlozeny datovy prvok so sledovanim historickych zmien obsahu, pouzivajuci udaje podla zakladnych ciselnikov.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:choice>
      <xs:element name="NonCodelistData" type="NonCodelistDataType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.3.4.1 Obsahuje volnu neciselnikovu hodnotu. Pravidla pouzitia: Pouziva sa ak hodnotu nie je mozne najst v ciselniku, pricom vtedy je povinny.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Codelist" type="CodelistCType" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.5 Zlozeny datovy prvok, ktory obsahuje polozku zo zakladneho ciselnika.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="Current" type="xs:boolean" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Obsahuje oznacenie, ci je prislusny datovy prvok historicky posledny aktualny. Hodnoty: "true" - je aktualne ucinny, "false" - jeho ucinnost bola ukoncena.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="EffectiveFrom" type="xs:date" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Datum, od ktoreho datovy prvok nadobudol ucinnost, to znamena, odkedy je relevantne pouzitelny. Hodnoty: Podla formatu Date. Presnost je na urovni dna.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="EffectiveTo" type="xs:date" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Datum, kedy bola ucinnost datoveho prvku ukoncena, to znamena, dokedy je este relevantne pouzitelny. Hodnoty: Podla formatu Date. Presnost je na urovni dna. Ak ucinnost nie je ukoncena, neobsahuje ziadnu hodnotu. Pravidla pouzitia: Koniec ucinnosti nemoze byt skorsi ako zaciatok ucinnosti.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="RelatedPersonCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.10 Zlozeny datovy prvok pre popis stupna pribuznosti a osoby. Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
       <xs:element name="TypeOfRelation" type="CodelistDataElementCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.10.1 Zlozeny datovy prvok pre zakladny ciselnik, obsahujuci udaje o pribuzenskom vztahu pre pribuznu osobu. Podradene prvky sa vyplnaju v sulade so zakladnym ciselnikom CL004004 Pribuzensky stav.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RelationBeginning" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.10.2 Datum, kedy zacal byt vztah platny. Hodnoty: Podla formatu Date.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="RelationTermination" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.10.3 Datum, kedy bol vztah ukonceny. Hodnoty: Podla formatu Date.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PhysicalPerson" type="PhysicalPersonCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne informacie o osobe.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="BankConnectionCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11 Zlozeny datovy prvok obsahujuci udaje o bankovom spojeni. Moze byt pouzity viackrat.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
     <xs:element name="Holder" type="HolderCType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.1 Zlozeny datovy prvok pre udaje o mene majitela (vlastnika) uctu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BankName" type="BankNameType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.2 Obsahuje cele meno banky. Hodnoty: Pre tuzemske banky sa vyplna v sulade s aktualnym Prevodnikom identifikacnych kodov pre tuzemsky platobny styk, ktory zverejnuje Narodna banka Slovenska, stlpec Nazov. Pravidla pouzitia: Obsahuje cele meno v jednom retazci, so vsetkymi castami v spravnom poradi, co znamena na spravnom mieste.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="DomesticBankConnection" type="DomesticBankConnectionCType" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3 Zlozeny datovy prvok popisujuci tuzemske cislo uctu a kod banky. </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="InternationalBankConnection" type="InternationalBankConnectionCType" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.4 Zlozeny datovy prvok popisujuci medzinarodne cislo uctu a kod banky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="HolderCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11.1 Zlozeny datovy prvok pre udaje o mene majitela (vlastnika) uctu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CorporateBodyFullName" type="CorporateBodyFullNameSCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.2.1 Uvadza sa plny nazov pravnickej osoby. Pravidla pouzitia: Uvadza sa vratane typovych oznaceni organizacie ako "a.s.".</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="PersonName" type="PersonNameCType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.1 Zlozeny datovy prvok pre rozne sucasti mena.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DomesticBankConnectionCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11.3 Zlozeny datovy prvok popisujuci tuzemske cislo uctu a kod banky. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="FormattedDomesticBankConnection" type="FormattedDomesticBankConnectionType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.1 Spojene cele tuzemske cislo uctu (vratane predcislia) a kod banky. Hodnoty: Priklady pouzitia: 123456-0123456789/1111. Pravidla pouzitia: V pripade dekompozicie na Predcislie uctu, Cislo uctu a Kod banky sa nepouziva.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccountNumberPrefix" type="AccountNumberPrefixType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.2 Uvadza sa cislo pred samotnym cislom uctu. Hodnoty: Nema predpisany obsah. Uvadza sa, iba ak existuje, nakolko jeho existencia nie je povinna.]</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AccountNumber" type="AccountNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.3 Samotne cislo uctu, pridelene osobe.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BankCode" type="BankCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.3.4 Uvadza sa kod, ktory ma konkretna banka - kazda banka ma pridelene unikatne cislo. Hodnoty: Vyplna sa v sulade s aktualnym Prevodnikom identifikacnych kodov pre tuzemsky platobny styk, ktory zverejnuje Narodna banka Slovenska.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="InternationalBankConnectionCType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>D.1.1.11.4 Zlozeny datovy prvok popisujuci medzinarodne cislo uctu a kod banky.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IBAN" type="IBANType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.4.1 Cislo IBAN (International Bank Account Number) je celoeuropske jednoznacne cislo uctu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="BIC" type="BICType" minOccurs="0" maxOccurs="1" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>D.1.1.11.4.2 BIC (Bank Identifier Code) znamena medzinarodny kod banky (tzv. SWIFT). Hodnoty: Vyplna sa v sulade s normou ISO 9362.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="CorporateBodyFullNameSCType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>D.1.2.1 Uvadza sa plny nazov pravnickej osoby. Pravdidla pouzitia: Uvadza sa vratane typovych oznaceni organizacie ako "a.s.". Datovy prvok s historiou.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="AlternativeNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ConfessionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="OccupationType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="1023"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="IdentifierValueType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2047"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NonCodelistDataType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2047"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="CodelistCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ItemCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="ItemNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="2047"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="FormattedNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="1023"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="LegalNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="1023"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="GivenNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="PreferredGivenNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="OtherNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="PrimaryType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="PrefixType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="FamilyNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="GivenFamilyNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="255"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="TypeOfAffixType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="PositionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AdditionalContentType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="4095"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BankNameType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="1023"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="FormattedDomesticBankConnectionType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AccountNumberPrefixType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="AccountNumberType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BankCodeType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="IBANType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="50"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="BICType">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>
Unknown macro: {add-label}