Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

1) Určenie rozsahu prvých entít pre URIfikáciu

  • URI v rozsahu entít MetaIS (Orgány verejnej moci, EGOV komponenty, KRIS - Štúdie - Projekty ...)
  • URI dátových prvkov rozsahu RPO
  • URI štatistických číselníkov


2) Metodika - data.gov.sk-semanticweb

http://www.semantickyweb.sk/standards/20160521-data.gov.sk-semanticke-standardy.pdf (editovateľná verzia)


3) data.gov.sk Ontológie

http:/data.gov.sk/def/ontology/resource/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/physical-person/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/organization/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/identifier/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/egov/2016-01-01.owl

 

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}