(Štefan Szilva - Návrh na úpravu vyznačený červeným)

 

Identifikátor elektronického formulára

 http://data.gov.sk/doc/eform/poskytovateľ.názovelektronickéhoformulára.jazyk.doplňujúcainformácia

 • typ = „doc", trieda = „eform" (v prípade potreby môže byť aj „e-form"), podtrieda sa nepoužila, referencia je všetko ostatné za posledným znakom „/",
 • referencia sa vytvára v slovenskom jazyku,
 • „poskytovateľ" sa uvádza v tvare IČO poskytovateľa, ak je potrebné doplniť aj nižšiu hierarchickú úroveň, oddeľuje sa bodkou,
 • „názovelektronickéhoformulára" je vecný názov elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. a) prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z., určený jeho poskytovateľom, pričom jednotlivé slová sa oddeľujú podtržníkmi (znak „_"),
 • „jazyk" elektronického formulára v zmysle bodu 2.2.1 písm. f) prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. sa uvádza podľa príslušného kódu položky základného číselníka CL010076 Jazyky; neskoršie pridanie novej jazykovej verzie v rámci jedného elektronického formulára nemení pôvodný identifikátor; ak jeden elektronický formulár obsahuje viac ako jednu jazykovú verziu, neuvádza sa žiadna hodnota,
 • „doplňujúcainformácia" môže byť viacnásobná, oddelená bodkami alebo nemusí existovať.

Príklad použitia:
"http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk"


Identifikátor verzie elektronického formulára:
 http://data.gov.sk/doc/eform/poskytovateľ.názovelektronickéhoformulára.jazyk.doplňujúcainformácia/verzia

 • „verzia" sa uvádza v skladbe X.X podľa bodu 2.2.1 písm. g) prílohy č. 3 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z., pričom časť pred bodkou je majoritná časť verzie a za bodkou minoritná.
 • Identifikátor verzie elektronického formulára sa používa najmä pre účely lokalizácie súborov elektronického formulára a spravidla aj pre účely deklarácie menného priestoru. Nepoužíva sa ako identifikátor elektronického formulára podľa bodu 2.2.1 písm. b)

Príklad použitia:
"http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk/1.0"


Lokalizácia relevantných súborov elektronického formulára:
Lokalizácia relevantných súborov sa uskutočňuje cez identifikátor verzie elektronického formulára, pričom na konci sa použije ďalšie lomítko a názov súboru (napr. „/schema.xsd") alebo príslušný adresár so zachovaním veľkých a malých písmen a názov súboru (napr. „/Content/filler.xml").
Príklad použitia:
" http://data.gov.sk/doc/eform/42499500.danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_fyzickych_osob_2014.sk/1.0/schema.xsd"

Identifikátor základného číselníka

http://data.gov.sk/set/codelist/codelistID

 • typ = set, trieda =„codelist", podtrieda sa nepoužila, referencia = „codelistID",
 • „codelistID" je kód pridelený základnému číselníku.

Príklad použitia:
"http://data.gov.sk/set/codelist/CL000001"

Identifikátor pre deklaráciu menného priestoru pre kontajner XML údajov

http://data.gov.sk/def/container/xmldatacontainer+xml/verzia

 • Reťazec "verzia" sa nahrádza označením príslušnej verzie v súlade s XSD schémou vypublikovanou na webovom sídle MF SR, napr. 1.0.
 • Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) je definovaný v Prílohe č. 11 výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. a jeho zaregistrovaný mimetype je "application/vnd.gov.sk.xmldatacontainer+xml"
 • Identifikátor sa používa pre deklaráciu menného priestoru v hlavnom koreňovom prvku "XMLDataContainer"

Príklad použitia:
"http://data.gov.sk/def/container/xmldatacontainer+xml/1.0"

Identifikátor pre deklaráciu menného priestoru pre kontajner pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických formulárov

http://data.gov.sk/def/container/e-form+xml/verzia

 • Reťazec "verzia" sa nahrádza označením príslušnej verzie v súlade s XSD schémou vypublikovanou na webovom sídle MF SR, napr. 1.0.
 • Identifikátor sa používa v koreňovom prvku "e-form" pre deklaráciu menného priestoru kontajnera tvoreného jedným súborom vo formáte XML, ktorého zaregistrovaný mimetype je "application/vnd.gov.sk.e-form+xml".
 • Technická špecifikácia kontajnera pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických formulárov je definovaná v Prílohe č. 3, bod 7 výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z.

Príklad použitia:

"http://data.gov.sk/def/container/e-form+xml/1.0"

Identifikátor pre kontajner pre publikáciu elektronického formulára v module elektronických formulárov vo formáte ZIP archívu

"http://data.gov.sk/def/container/e-form+zip"


Unknown macro: {add-label}