Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »

1) Metodický materiál - Sémantické dátové štandardy ISVS (data.gov.sk-semanticweb)

http://www.semantickyweb.sk/standards/20160524-data.gov.sk-semanticke-standardy.pdf (editovateľná verzia)


2) Určenie rozsahu prvých entít pre URIfikáciu

  • URI v rozsahu entít MetaIS (Orgány verejnej moci, EGOV komponenty, KRIS - Štúdie - Projekty ...)
  • URI dátových prvkov rozsahu RPO (data.gov.sk Ontológie)
  • URI štatistických číselníkov

 

3) data.gov.sk Ontológie

http:/data.gov.sk/def/ontology/resource/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/physical-person/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/organization/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/identifier/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/egov/2016-01-01.owl

 

4) URI referenčných údajov RPO (aktualizované)

http://www.semantickyweb.sk/standards/RPO_podla_MetaIS_na%20podpis%20GRS_v16C-URI.pdf (editovatelna verzia)


  • No labels
Unknown macro: {add-label}