Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Next »

1) Metodický materiál - Sémantické dátové štandardy ISVS (data.gov.sk-semanticweb)


2) Ciele a Harmonogram štandardizácie

  • URI v rozsahu entít MetaIS (Orgány verejnej moci, EGOV komponenty, KRIS - Štúdie - Projekty ...)
  • URI dátových prvkov rozsahu RPO (data.gov.sk Ontológie)
  • URI štatistických číselníkov

 

3) Sémantická infraštruktúra

http:/data.gov.sk/def/ontology/resource/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/physical-person/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/organization/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/identifier/2016-05-11.owl

http:/data.gov.sk/def/ontology/egov/2016-01-01.owl

 

4) Súvisiace dokumenty

http://www.semantickyweb.sk/standards/RPO_podla_MetaIS_na%20podpis%20GRS_v16C-URI.pdf (editovatelna verzia)


  • No labels
Unknown macro: {add-label}