Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Všetky uvedené strategické zámery sú v súlade so Sémantickými dátovými štandardmi ISVS

Efektívne prepojenie všetkých dát verejnej správy

Veľkym problémom súčasných informačných systémov je nesúrodosť dát a dátových schém, ktoré používajú. Technológie sémantického webu podporujú riešenie tohto problému a redukujú tak náklady a čas spojený s integráciami systémov.

Zvýšenie kvality publikovaných otvorených údajov.


Vypublikované otvorené dáta nedosahujú dostatočnú kvalitu. Okrem základných problémov ako pridelenie licencie k zverejňovaním dátam je problémom aj ich použiteľnosť v systémoch tretích strán. Mnoho krát tomu bráni použitie neštruktúrovaného formátu výstupu poprípade použitie proprietárnej technológie. Prostredníctvom otovrenych linkovaných dát používajúcich centrálny model údajov verejnej správy chceme odbúrať problémy spojené s integráciou a stotožňovaním entít.

Unknown macro: {add-label}