Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Definície sú špeciálne dátové entity, ktoré definujú dátovú schému alebo rozhrania.

URI vzor

https://[domain]/def/[definition-type]/[identity]+(/[version])?

[domain] - použitá doména.  Entity centrálneho modelu údajov verejnej správy alebo jednotné referencovateľné identifikátory používajú doménu data.gov.sk

[definition-type] - typ definície. Možné hodnoty sú :

 • ontology
 • trieda pre definičnú číselníkovú hodnotu

[identity] - identita ktorá bližšie špecifikuje na akú entitu sa definícia vzťahuje

[version] - verzia v prípade že ide o verzionovateľnú entitu

 

3 Comments

 1. Mno tu len  

  • reference-property-authoritative-datasource

   je presne to isté čo

  • trieda vyjadrujúca typ entity základného číselníka

  pričom akurát v tom prvom prípade použivame ešte daľšiu úroveň identity (/reference-property-authoritative-datasource/rpo/XY)

  čiže toto by sa mohlo možno zlúčiť.

  1. ReferencePropertyAuthoritativeDatasource je trieda, ktora reprezentuje zakladny ciselnik? Pretoze tu ho nevidim : https://metais.finance.gov.sk/codelists/publiclist?page=1&count=20&sorting%5Bcode%5D=desc a preto to podla mna je nieco ine. 

    

   1. Základných číselníkov je len pár, pričom existuje obrovské množstvo iných číselníkov (štatistika, environment, ...) a tam sa to robí rovnakým prístupom. Navyše mám pocit že termín základný číselník už neni čo to bývalo, skôr to smeruje k číselníku MetaIS.

    Čiže s tým by som to nespájal, aby sme nemali komplikovanú metodiku a strašne veľa výnimiek. Technicky je to to isté ako číselník.

Unknown macro: {add-label}