Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metodický pokyn k Výnosu o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z.z.

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu k Výnosu o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z.z.

Farebne vyznačené zmeny v metodickom pokyne k Výnosu č. 55/2014 Z.z. oproti pôvodnému metodickému pokynu k Výnosu č. 312/2010 Z.z.

  • No labels