Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Centrálny model údajov verejnej správy je množina slovníkov (ontológií), ktoré sa používajú pri popise údajov verejnej správy ako napr. referenčné registre, centrálne databázy a podobne. Ich formálna reprezentácia ja OWL ontológia (5* Open Data), ktorá sa používa v prostredí RDF na špecifikáciu doménového modelu. Na základe týchto vlastností je možn generovať validné distribúciu aj v nižšiej dátovej interoperabilite (UML, textový thesaurus…) a podobne. Základom centrálneho modelu je použitie globálnych identifikátorov URI. Centrálny model vychádza z Katalógu dátových prvkov (KDP), tj. pôvodné koncepty KDP sú zahrnuté do základných ontológií. Podrobnosti o mapovaní KDP na Centrálny model údajov je možné nájsť v A.3.4 Mapovanie na Katalóg dátových prvkov.

Centrálny model je množina ontológií popisujúcich centrálne verejné dáta primárne zameraných na popis údajov v základných registroch. Pre oblasti ako otvorené dáta, tj. entity ako Dataset, Distribúcia, Licencia sa používajú príslušné štandardy ako Core Vocabularies, DCAT, ADMS, SKOS a mnohé iné. Mimo teda údajov v základných registroch sa odporúča použitie zahraničného štandardu.

Centrálny model je štandardizovaný prostredníctvom pracovnej skupiny PS1 na UPVII. Pre akékoľvek otázky, doplnenia, opravy prosím použite kontaktný email: ps1@vicepremier.gov.sk

 

Prehľad verzií Centrálneho modelu

1.02017-06-12v platnosti
1.12018-03-26posudzovaný

 

 

 

Unknown macro: {add-label}