Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Externé evidencie vybraných entít ako EFormuláre (MEF), Služieb (?) získavajú URI identifikátory automatizovane cez rozhranie MetaIS B.3.2 Automatizované URI menného priestoru XML Schémy (XSD)

Unknown macro: {add-label}