Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spracovanie návrhu

ASSIGNED

Dotknuté dokumenty

Žiadosť o registráciu šablóny pre URI konkrétneho výpočtového zdroja  

Zadanie

Názov návrhu

Žiadosť o registráciu šablóny pre URI konkrétneho výpočtového zdroja

Vecný popis návrhu nového štandardu

Základ URI bez identity: http://data.gov.sk/id/ikt/computing-resource
Kód identity :ID
Výsledné URI :http://data.gov.sk/id/ikt/computing-resource/[ID]
Názov identity: URI konkrétneho výpočtového zdroja
Popis:
Platnosť: 2016-06-14 - 2016-06-14

 

Predpokladané umiestnenie v rámci výnosu o štandardoch pre ISVS

-

 

Vhodnosť navrhovaného štandard

-

Potenciál navrhovaného štandardu

-

  

Otvorenosť navrhovaného štandardu

-

  

Potenciál trhu

-