Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dátum zasadnutia: 26. mája 2017

Prítomní: Marek Šurek (SOIT), Miroslav Líška (ITAS), Martin Švoňavec (Ditec), Ivan Turčan (NESS), Ervín Šimko (ÚPPVII), Štefan Szilva, Pavol Rybár (KPMG), ...

Zasadnutie bolo pokračovaním zasadnutia z 12.5.2017 a to špeciálne k téme prepojenia XSD s centrálnym modelom údajov.

Pán Šurek prezentoval 4 rôzne varianty riešenia:

1. Kombinácia XSD + RDF
2. Štandardizované atribúty vrámci XSD
3. Externé mapovanie elementov XSD schémy
4. Transformácia na úrovni dát

Prezentácia technického riešenia jednotlivých variantov je dostupná (viď príloha - xsd-centralny-model-v2.pdf )

Záver:
Členovia PS1 zanalyzujú navrhnuté varianty a zašlú k návrhom pripomienky.
Predmetom ďalších zasadnutí PS1 bude rozhodnúť, ktorý z týchto variantov bude vybraný pre prepojenie XSD s centrálnym modelom údajov.

 

Unknown macro: {add-label}