ÚroveňPopisFormáty
1★Sprístupnenie údajov (v akomkoľvek formáte) pod otvorenou licencioupdf, doc
2★

Údaje sú sprístupnené v štruktúrovanej forme (napr. Excel namiesto obrázka s tabuľkou)

xls
3★

Sprístupnenie údajov v otvorenom formáte (napr. CSV, alebo ODS namiesto Excelu)

odt, csv, tsv, json, xml, 

GeoJson, GML, WKT, KML

4★

Použitie URI na identifikáciu ľubovoľných entít (dátové prvky, údaje) tak, aby ich bolo možné referencovať. Údaje sú popísané ontológiami, avšak tie nepatria do Centrálneho modelu údajov verejnej správy.

rdf/xml, trig, json-ld, trix
5★

Zladenie/prepojenie údajov s ostatnými, aby bol jasný ich význam. V prípade otvorených verejných údajov SR ide o ich popísanie Centrálnym modelom údajov verejnej správy jednotne mapovaným na medzinárodné ontologické štandardy.

Pre dosiahnutie tejto úrovne je potrebné, aby dataset obsahoval minimálne 60% údajov, ktoré sú referenčné alebo sú súčasťou Centrálneho modelu údajov, zvyšné údaje musia spĺňať nároky na 4 hviezdičky.

rdf/xml, trig, json-ld, trix

Podrobnejšia definícia konceptu 4 a 5 hviezdičkových dát sa nachádza aj v časti úvodné definície .

Unknown macro: {add-label}