Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Prehľad verzií Publikačných profilov

NázovPopisVerziaStav
DCAT-AP-SKPravidlá pre publikáciu metadát otvorených údajov (povinné a nepovinné vlastnosti katalógov, datasetov a distribúcií)2018-03-29platný štandard
CPSV-AP-SKPravidlá pre publikáciu datasetov obsahujúcich verejné elektronické služby2018-04-15publikovaný štandard
PUB-MIN-DCATSKPublikačné minimum orgánu verejnej správy2021-MM-DDpracovná verzia na pripoḿienkovanie