Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Publikačný profil 1.0 (2018-03-26)

Publikácia katalógov, datasetov a distribúcií otvorených údajov (DCAT-AP-SK)RDF/XMLUML/PNGHTML