Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RDF Graf

RDF/XML

Definovanie typu pre číselníkovú hodnotu

<lsub:LegalForm rdf:about="https://data.gov.sk/def/legal-form/321">
    <rdfs:label>Spoločnosť s ručením obmedzením</rdfs:labe>
 </lsub:LegalForm>

 

Príklad referovania Ministerstva Financií na číselníkové hodnoty.

<lsub:LegalSubject rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742">
    <lsub:legalForm  rdf:resource="https://data.gov.sk/def/legal-form/321" />
 </lsub:LegalSubject>    
Unknown macro: {add-label}