Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ontológia finančných entít

<?xml version="1.0"?>


<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY schema "http://schema.org/" >
  <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
  <!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
  <!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
  <!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
  <!ENTITY res "https://data.gov.sk/def/ontology/resource/" >
  <!ENTITY fin "https://data.gov.sk/def/ontology/finance/" >
  <!ENTITY kdp "https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/" >
  <!ENTITY id "https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/" >
  <!ENTITY lsub "https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/" >
  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
  <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
]>


<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/"
   xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/"
   xmlns:schema="http://schema.org/"
   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
   xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"  
   xmlns:fin="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/"
   xmlns:kdp="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/"
   xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
   xmlns:lsub="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
   xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#">
 
  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30">
    <dct:title rdf:datatype="&xsd;string">Ontológia finančných entít</dct:title>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-05-30</owl:versionInfo>
    <dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance"/>
    <adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
    <schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-05-30</schema:startDate>
    <dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30.owl"/>
  </owl:Ontology>
  
  <adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30.owl">
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/pages/editpage.action?pageId=21168579"/>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/download/attachments/21168606/2017-05-30.owl"/>
    <dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/owl+xml</dcat:mediaType>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
  </adms:AssetDistribution>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Object Properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountHolder -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&fin;accountHolder">
    <rdfs:label xml:lang="en">account holder</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">vlastník bankového účtu</rdfs:label>
  	<rdfs:label xml:lang="de">Kontoinhaber</rdfs:label>
  	<kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre údaje o mene majiteľa (vlastníka) účtu.
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">AccountHolder</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/330" />
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/accountHolder" />
  	<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/330">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/330" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/accountHolder">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bankCode -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&fin;bankCode">
    <rdfs:label xml:lang="en">bank code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">kód banky</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Bankleitzahl</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;DomesticBankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&fin;BankCode"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa kód, ktorý má konkrétna banka – každá banka má pridelené unikátne číslo.
[Formát reprezentácie: Kód banky sa uvádza ako číslo.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">BankCode</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/321" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bankCode" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/321">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/321" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bankCode">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.3.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bankConnection -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&fin;bankConnection">
    <rdfs:label xml:lang="en">bank connection</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">bankové spojenie</rdfs:label>
    <owl:inverseOf rdf:resource="&fin;accountHolder"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok obsahujúci údaje o bankovom spojení.
[Poznámky: Môže byť použitý viackrát.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">BankConnection</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/332" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bankConnection" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountHolder" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/domesticBankConnection" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/internationalBankConnection" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/332">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/332" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bankConnection">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/domesticBankConnection -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&fin;domesticBankConnection">
    <rdfs:label xml:lang="en">domestic bank connection</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">tuzemské bankové spojenie</rdfs:label>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&fin;bankConnection"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&fin;DomesticBankConnection"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;AccountHolder"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení tuzemskej banky.
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za tuzemské bankové spojenie považuje úplné číslo účtu a kód banky.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">DomesticBankConnection</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/323" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/domesticBankConnection" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/formattedDomesticBankConnection" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountNumberPrefix" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountNumber" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bankCode" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/323">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/323" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
   <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/domesticBankConnection">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/internationalBankConnection -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&fin;internationalBankConnection">
    <rdfs:label xml:lang="en">international bank connection</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">medzinárodné bankové spojenie</rdfs:label>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&fin;bankConnection"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&fin;InternationalBankConnection"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;AccountHolder"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre údaje o bankovom spojení medzinárodnej banky.
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Na účely tohto materiálu sa za medzinárodné bankové spojenie považuje číslo účtu a kód banky.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">InternationalBankConnection</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/327" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/internationalBankConnection" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bic" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/iban" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/327">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/327" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/internationalBankConnection">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bank -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&fin;bank">
    <rdfs:label xml:lang="en">bank</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">banka</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Bank</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&fin;BankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&lsub;CorporateBody"/>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
   
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/currency -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&fin;currency">
    <rdfs:label xml:lang="en">currency</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">mena</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Währung</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&fin;Currency"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/504" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/currency" />
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník určujúci použitú menu.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010138 Jednotka meny.]
[Poznámky: Používa sa napríklad k určeniu v akej mene je základné imanie vedené.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">Currency</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/504">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/504" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/currency">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.2.9.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Data properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountNumber -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&fin;accountNumber">
    <rdfs:label xml:lang="en">account number</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">základné číslo účtu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;DomesticBankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
      <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">AccountNumber</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Samotné číslo účtu, pridelené osobe.
[Formát reprezentácie: Číslo účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/320" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/accountNumber" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/320">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/320" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/accountNumber">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.3.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/accountNumberPrefix -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&fin;accountNumberPrefix">
    <rdfs:label xml:lang="en">account number prefix</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">predčíslie účtu</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;DomesticBankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
      <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">AccountNumberPrefix</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Uvádza sa číslo pred samotným číslom účtu.
[Formát reprezentácie: Predčíslie účtu sa uvádza ako číslo v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č.8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.] 
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Uvádza sa, iba ak existuje, nakoľko jeho existencia nie je povinná.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/319" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/accountNumberPrefix" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/319">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/319" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
   
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/accountNumberPrefix">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.3.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>     
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bankName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&fin;bankName">
    <rdfs:label xml:lang="en">bank name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">názov banky</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;BankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
      <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BankName</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje celé meno banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 1023 znakov.]
[Hodnoty: Pre tuzemské banky sa vypĺňa v súlade s aktuálnym Prevodníkom identifikačných kódov pre tuzemský platobný styk, ktorý zverejňuje Národná banka Slovenska, stĺpec Názov.]
[Pravidlá použitia: Obsahuje celé meno v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí, čo znamená na správnom mieste.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/329" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bankName" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/329">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/329" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bankName">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/iban -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&fin;iban">
    <rdfs:label xml:lang="en">IBAN</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">IBAN</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;InternationalBankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
      <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">IBAN</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Číslo IBAN (International Bank Account Number) je celoeurópske jednoznačné číslo účtu.
[Forma reprezentácie: Textový reťazec. Vypĺňa sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Hodnoty nie sú predpísané, závisia od hodnôt, ktoré prideľuje konkrétna banka.]
[Založené na: Technická norma]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/325" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/iban" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/325">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/325" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
    
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/iban">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.4.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/bic -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&fin;bic">
    <rdfs:label xml:lang="en">BIC</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">BIC</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;InternationalBankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
      <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BIC</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">BIC (Bank Identifier Code) znamená medzinárodný kód banky (SWIFT). 
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 11 znakov.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade s technickou normou.]
[Založené na: Technická norma.)]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/326" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bic" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/326">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/326" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/bic">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.4.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/formattedDomesticBankConnection -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&fin;formattedDomesticBankConnection">
    <rdfs:label xml:lang="en">formatted domestic bank connection</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">formátované bankové spojenie</rdfs:label>
    <id:kdpCode xml:lang="sk">D.1.1.11.3.1</id:kdpCode>
    <rdfs:domain rdf:resource="&fin;DomesticBankConnection"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
      <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">FormattedDomesticBankConnection</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Spojené celé tuzemské číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec. Predčíslie sa oddeľuje pomlčkou. Kód banky sa oddeľuje lomítkom. Uvádza sa v súlade s opatrením Národnej banky Slovenskej republiky č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Príklady použitia: 123456-0123456789/1111.]
[Pravidlá použitia: V prípade dekompozície na Predčíslie účtu, Číslo účtu a Kód banky sa nepoužíva.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/318" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/formattedDomesticBankConnection" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/318">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/318" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
    
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/finance/formattedDomesticBankConnection">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.1.11.3.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/BankConnection -->

  <owl:Class rdf:about="&fin;BankConnection">
    <rdfs:label xml:lang="en">Bank Connection</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Bankové spojenie</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/333" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/333">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/333" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/BankCode -->

  <owl:Class rdf:about="&fin;BankCode">
    <rdfs:label xml:lang="en">Bank Code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Kód banky</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/322" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/322">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/322" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/DomesticBankConnection -->

  <owl:Class rdf:about="&fin;DomesticBankConnection">
    <rdfs:label xml:lang="en">Domestic Bank Connection</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Tuzemské bankové spojenie</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&fin;BankConnection"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/324" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/324">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/324" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/InternationalBankConnection -->

  <owl:Class rdf:about="&fin;InternationalBankConnection">
    <rdfs:label xml:lang="en">International Bank Connection</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Medzinárodné bankové spojenie</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&fin;BankConnection"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/328" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/328">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/328" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/AccountHolder -->

  <owl:Class rdf:about="&fin;AccountHolder">
    <rdfs:label xml:lang="en">Account Holder</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Vlastník účtu</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&res;Agent"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/331" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/331">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/331" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
   
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/finance/Currency -->

  <owl:Class rdf:about="&fin;Currency">
    <rdfs:label xml:lang="en">Currency</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Mena</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Währung</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/359" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/359">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/359" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
</rdf:RDF>