Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ontológia lokácie

<?xml version="1.0"?>


<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY schema "http://schema.org/" >
  <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
  <!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
  <!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
  <!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
  <!ENTITY res "https://data.gov.sk/def/ontology/resource/" >
  <!ENTITY lsub "https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/" >
  <!ENTITY fin "https://data.gov.sk/def/ontology/finance/" >
  <!ENTITY pper "https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/" >
  <!ENTITY loca "https://data.gov.sk/def/ontology/location/" >
  <!ENTITY id "https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/" >
  <!ENTITY kdp "https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/" >
  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
  <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
]>


<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
   xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
   xmlns:schema="http://schema.org/"
   xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
   xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
   xmlns:pper="https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/"
   xmlns:lsub="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
   xmlns:fin="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/"
   xmlns:loca="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
   xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
   xmlns:kdp="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/"   
   xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
   xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
   xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#">
 
  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30">
    <dct:title rdf:datatype="&xsd;string">Ontológia lokácie</dct:title>    
		<dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd;string">2017-05-30</owl:versionInfo>
    <dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location"/>
    <adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
    <schema:startDate rdf:datatype="&xsd;date">2017-05-30</schema:startDate>
    <dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30.owl"/>
  </owl:Ontology>
  
  <adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30.owl">
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/pages/editpage.action?pageId=21168504"/>
		<dcat:downloadURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/download/attachments/21168504/2017-05-30.owl"/>
    <dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd;string">application/owl+xml</dcat:mediaType>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
  </adms:AssetDistribution>
  
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Object Properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;addressType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ adresy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">address type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Adresstyp</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>  
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;AddressType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, určujúci druh adresy.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Hodnoty: Vypĺňa sa v súlade so základným číselníkom CL010139 Druh adresy.]
[Poznámky: Podľa uvedeného je možné určiť, či sa adresa používa ako sídlo, miesto trvalého pobytu, prevádzkáreň a podobne.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/712" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BuildingTypeCode</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/712">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/712" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.17</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
    

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/building -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;building">
    <rdfs:label xml:lang="sk">budova</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäude</rdfs:label>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;Building"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa na prenos osobitných doplňujúcich údajov, týkajúcich sa budovy.]
[Atribúty: ContainsFlats]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/668" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Building</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingName" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingPurpose" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingType" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/668">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/668" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.16</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingType -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;buildingType">
    <rdfs:label xml:lang="sk">typ budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäudetyp</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>  
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;BuildingType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník pre uvedenie kódu druhu budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010143 Kód druhu stavby.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/412" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BuildingTypeCode</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/412">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/412" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.16.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
 
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingPurpose -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;buidingPurpose">
    <rdfs:label xml:lang="sk">účel budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building purpose</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>  
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;BuildingPurpose"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník pre popis definovaného spôsobu využívania budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010142 Účel budovy.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/666" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buidingPurpose" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BuildingPurpose</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/666">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/666" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buidingPurpose">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.16.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/unCountry -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;unCountry">
    <rdfs:label xml:lang="sk">krajina OSN</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">UN country</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">UN-Land</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;UNCountry"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o štáte.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 2]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000086 Krajina OSN.]
[Založené na: Technická norma11i).]
[Poznámky: Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojznakovú podobu.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/393" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/unCountry" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Country</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/393">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/393" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/unCountry">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
    
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/nuts3 -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;nuts3">
    <rdfs:label xml:lang="en"><![CDATA[regional statistical local unit 3]]></rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk"><![CDATA[regionálna štatistická územná jednotka 3]]></rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de"><![CDATA[regionale statistische Gebietseinheit 3]]></rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">kraj</skos:altLabel>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;NUTS3"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/706" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/nuts3" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Region</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, ktorý slúžiace pre uvedenie federatívneho štátu, provincie, kraja a/alebo šľachtického členenia území.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka .]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.]
[Pravidlá použitia: V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti môže byť použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia určujúce. Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyššieho po najnižší región –1. región = armádny / letecký / námorný poštový úrad, 2. región (dvojznakové označenie časti sveta ako AE = Európa, AA = Južná Amerika a Severná Amerika súčasne a podobne). V slovenskom prostredí sa úroveň priestorovej klasifikácie NUTS 2 nepoužíva, tento prvok je teda ekvivalentom pre úroveň NUTS 3.]</kdp:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/706">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/706" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/nuts3">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau1 -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;lau1">
    <dct:title xml:lang="sk"><![CDATA[lokálna štatistická územná jednotka 1]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="en"><![CDATA[local statistical territorial unit 1]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="de"><![CDATA[lokale statistische Gebietseinheit 1]]></dct:title>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">okres</skos:altLabel>   
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;LAU1"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/707" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau1" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">County</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o okrese ako územnosprávnom členení.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: V prípade Slovenskej republiky sa podradené prvky vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000024 Lokálna štatistická územná jednotka 1 – okres.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa takéto členenie nezvykne pri zasielaní poštou používať.]</kdp:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/707">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/707" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau1">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.4</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
   
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau2 -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;lau2">
    <dct:title xml:lang="sk"><![CDATA[lokálna štatistická územná jednotka 2]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="en"><![CDATA[local statistical territorial unit 2]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="de"><![CDATA[lokale statistische Gebietseinheit 2]]></dct:title> 
  <skos:altLabel xml:lang="sk">obec</skos:altLabel>   
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;LAU2"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/708" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau2" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Municipality</kdp:xmlElement>   
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci údaje o obci. Obcou je územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom. Obcou je aj mesto.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec.]</kdp:description>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/708">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/708" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau2">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.5</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/district -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;district">
    <rdfs:label xml:lang="sen">district</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">časť obce</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Teil der Gemeinde</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;District"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný číselník, obsahujúci identifikáciu časti obce.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia podľa použitého atribútu základného číselníka.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Pre podradené prvky Nečíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypĺňajú v súlade so základným číselníkom CL010141 Časť obce.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/401" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/district" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">District</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/401">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/401" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/district">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.6</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/physicalAddress -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;physicalAddress">
    <rdfs:label xml:lang="en">physical address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">fyzická adresa</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">physikalische Adresse</rdfs:label>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre určenie adresy.</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PhysicalAddress</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>    
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/formattedAddress" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/country" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/nuts3" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau1" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau2" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/district" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/street" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/orientationNumber" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/propertyRegistrationNumber" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingPart" />
  <kdp:inferior rdf:resource="http://www.opengis.net/spec/geosparql/1.0/SpatialObject" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postAddress" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/building" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordCreated" />  
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordTerminated" />  
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/716" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/physicalAddress" />
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/716">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/716" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/physicalAddress">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
    
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postAddress -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postAddress">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress" />
    <rdfs:label xml:lang="en">delivery address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">poštová adresa</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">doručovacia adresa</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="de">Lieferadresse</rdfs:label>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok presnejšie určujúci adresu.
[Má súčasti: Poštové smerovacie číslo P.O.BOX Príjemca]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DeliveryAddress</kdp:xmlElement>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>    
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCode" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postRecipient" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postOfficeBox" />
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/678" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postAddress" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/678">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/678" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postAddress">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.14</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postRecipient -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postRecipient">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&pper;physicalPerson" />
    <rdfs:label xml:lang="en">post recipient</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">príjemca pošty</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Mail-Empfänger</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/672" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postRecipient" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.
[Má súčasti: Meno osoby Ďalší text Organizačná jednotka Názov organizácie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Recipient</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="&pper;name" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;name" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;organizationUnit" />  
  </owl:ObjectProperty>
      
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postOfficeBox -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postOfficeBox">
    <rdfs:range rdf:resource="&loca;PostOfficeBox" />
    <rdfs:label xml:lang="en">p.o.box</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">p.o.box</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">p.o.box</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/673" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Poštový priečinok.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec začínajúci definovanou hodnotou a končiaci číslom.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Vždy sa uvádza aj text „P.O.BOX“.]
[Poznámky: Príklady použitia: P.O.BOX 32, P.O.BOX 311.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PostOfficeBox</kdp:xmlElement>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/673">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/673" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.14.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCode -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postCode">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;identifier" />
    <rdfs:label xml:lang="en">postal code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">poštové smerovacie číslo</rdfs:label>
    <skos:altLabel xml:lang="sk">PSČ</skos:altLabel>  
  <rdfs:label xml:lang="de">postleitzahl</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/675" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje kód, ktorý ustanovili poštové autority za účelom doručovania pošty.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu Slovenskej pošty, a.s..]
[Pravidlá použitia:Reťazec sa vždy uvádza spolu, čo znamená, že sa neoddeľuje medzerou.]
[Poznámky: Zahraničné poštové smerovacie čísla majú často krát nečíselný charakter.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PostalCode</kdp:xmlElement>
  </owl:ObjectProperty>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/675">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/675" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.14.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/street -->

  <owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;street">
    <rdfs:label xml:lang="en">street</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">ulica</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Straße</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/403" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:ObjectProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/403">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/403" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  
 
  <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Data properties
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
  
   <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordCreated -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;addressRecordCreated">
    <rdfs:label xml:lang="en">address record created</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">dátum evidencie adresy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Adresssatz erstellt</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Dátum, odkedy je príslušná konkrétna adresa v oficiálnej evidencii. 
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť skorší ako dátum ukončenia evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">AddressRecordDate</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/714" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordCreated" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/714">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/714" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordCreated">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.17.2</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordTerminated -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;addressRecordTerminated">
    <rdfs:label xml:lang="en">address record terminated</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">dátum ukončenia evidencie adresy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Adressaufzeichnung beendet</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Dátum, kedy bola evidencia príslušnej konkrétnej adresy v oficiálnej evidencii ukončená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Podľa formátu Date.]
[Hodnoty: Podľa formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí byť neskorší ako dátum evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzťahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa na pobyt. Pri prechodnom pobyte môže znamenať aj predpokladané ukončenie pobytu.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">AddressRecordDateTermination</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/715" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordTerminated" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/715">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/715" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordTerminated">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.17.3</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;buildingName">
    <rdfs:label xml:lang="en">building name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">názov budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Name des Gebäudes</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje názov budovy, ak má budova osobitný názov.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Hypermarket Fresco, Apollo Business Center 4, Prezidentský palác, Pentagon.]
[Pravidlá použitia: Používa sa zaužívaný názov budovy.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">BuildingName</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/411" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingName" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/411">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/411" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingName">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.16.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
 
 <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/hasApartment -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;hasApartment">
    <rdfs:label xml:lang="en">has apartment</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">má byt</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;boolean"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Popisuje, či sa v budove nachádzajú byty. 
[Hodnoty: Môže nadobúdať nasledovné hodnoty: „true“ – znamená, že v budove sa nachádzajú byty. „false“ - znamená, že v budove sa byty nenachádzajú.]
[Poznámky: Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže obsahovať byty, napríklad škola s bytom pre školníka.]</kdp:description>
     <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/410" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>   
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/410">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/410" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/orientationNumber -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;orientationNumber">
    <rdfs:label xml:lang="sk">orientačné číslo</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">orientation number</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Orientierungsnummer</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Entrance"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje názov budovy alebo číslo domu.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže obsahovať aj nečíselné znaky, preto je definovaný ako reťazec. Príklady použitia: 10, 23A, 18/III, Berlaymont.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">BuildingNumber</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/408" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/orientationNumber" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/408">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/408" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/orientationNumber">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.8</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingPart -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;buildingPart">
    <rdfs:label xml:lang="sk">časť budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building part</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingPart" />
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/670" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Tento prvok je určený na bližšie určenie miesta v rámci budovy, ak je to potrebné. 
   [Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, pre príslušnú časť budovy sa však používa iba raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza iba hodnota „byt“.]
[Pravidlá použitia: Môže byť použitý viackrát.]
[Poznámky: Príklady použitia: Blok D, dielňa, 4. poschodie vpravo, byt.]
Atribúty: UnitNumber, Floor</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">BuildingUnit</kdp:xmlElement>
  </owl:DatatypeProperty>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/670">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/670" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingPart">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.10</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/formattedAddress -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;formattedAddress">
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&rdfs;label"/>  
    <rdfs:label xml:lang="en">formatted address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">formátovaná adresa</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">formatiert Adresse</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Informácia, ktorá obsahuje neštruktúrovanú adresu spojujúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov hospodárskej usadlosti a podobne). 
[Formát reprezentácie: Obsahuje celú adresu v jednom reťazci, so všetkými časťami v správnom poradí. Oddelenie častí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 2047 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, neobsahuje však meno príjemcu, na to je určený podprvok Príjemca. Obsahuje ľubovoľné podprvky prvku Fyzická adresa.]
[Poznámky: Takáto forma adresy nedokáže byť jednoducho parsovaná. Pri dekompozícii na jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy sa tento dátový prvok spravidla nepoužíva. Z príslušných základných číselníkov, podľa ktorých sa vypĺňajú jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy obsahuje len textovú informáciu a nie kódové označenie a podobne. Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlače.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd;string">AddressLine</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/406" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/formattedAddress" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/406">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/406" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/formattedAddress">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.1</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/propertyRegistrationNumber -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;propertyRegistrationNumber">
    <rdfs:label xml:lang="sk">súpisné číslo</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">property identifier number</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Registernummer </rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje súpisné číslo budovy.
[Formát reprezentácie: Obsahuje číslo.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre obce, kde neexistujú ulice. Orientačné číslo a súpisné číslo nie sú totožné údaje, budova môže mať obe naraz.]</kdp:description>
     <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/407" />
   <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/propertyRegistrationNumber" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>   
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/407">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/407" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
   <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/propertyRegistrationNumber">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.9</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier>  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/streetName -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;streetName">
    <rdfs:label xml:lang="en">street name</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">názov ulice</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Straßennamen</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje názov ulice. Ak obec nemá názov ulice, udáva sa tu názov obce.
[Formát reprezentácie: Textový reťazec.]
[Povinne spracovateľná veľkosť dátového poľa: Najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo základný číselník ulíc, vypĺňa sa v súlade s ním, ak nemá, štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, nevypĺňa sa.]
[Založené na: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.]
[Poznámky: Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnateľnosti v neskrátenej podobe. Mnohé ulice sú v zahraničí označované číselne – toto sa nepovažuje za číselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej republike. Tento prvok nie je zložený dátový prvok pre základný číselník. Príklady použitia: Lachova, Námestie P. O. Hviezdoslava, Nad humnom, 5223 W High Road.]</kdp:description>
     <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/404" />
   <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/streetName" />
     <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>   
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/404">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/404" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/streetName">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd;string">D.1.3.7</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCodeNumber -->

  <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;postCodeNumber">
    <rdfs:label xml:lang="en">postal code number</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">psč kód</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Postleitzahl Nummer</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PostalCode"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/>
     <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/677" />
     <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>   
  </owl:DatatypeProperty>
      
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/677">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/677" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>

  
   <!-- 
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   -->
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Location -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;Location">
    <rdfs:label xml:lang="en">Location</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Lokácia</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Location</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:Class>

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Apartment -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;Apartment">
    <rdfs:label xml:lang="en">Apartment</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Byt</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Wohnung</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/718" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/718">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/718" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/UNCountry -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;UNCountry">
    <rdfs:label xml:lang="en">UN Country</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Krajina OSN</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">UN-Land</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/394" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/394">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/394" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier>  

  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/NUTS3 -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;NUTS3">
    <rdfs:label xml:lang="en"><![CDATA[Regional statistical local unit 3]]></rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk"><![CDATA[Regionálna štatistická územná jednotka 3]]></rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de"><![CDATA[Regionale statistische Gebietseinheit 3]]></rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Kraj</skos:altLabel>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/709" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/StatRegion"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/709">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/709" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU1 -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;LAU1">
    <dct:title xml:lang="sk"><![CDATA[Lokálna štatistická územná jednotka 1]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="en"><![CDATA[Local statistical territorial unit 1]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="de"><![CDATA[Lokale statistische Gebietseinheit 1]]></dct:title>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Okres</skos:altLabel>  
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/710" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/County"/>  
  <owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/StatCounty"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/710">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/710" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU2 -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;LAU2">
    <dct:title xml:lang="sk"><![CDATA[Lokálna štatistická územná jednotka 2]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="en"><![CDATA[Local statistical territorial unit 2]]></dct:title>
    <dct:title xml:lang="de"><![CDATA[Lokale statistische Gebietseinheit 2]]></dct:title> 
  <skos:altLabel xml:lang="sk">Obec</skos:altLabel>  
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/711" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Municipality"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/StatMunicipality"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/711">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/711" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/District -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;District">
    <rdfs:label xml:lang="en">District</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Časť obce</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Teil der Gemeinde</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/402" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/402">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/402" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Street -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;Street">
    <rdfs:label xml:lang="en">Street</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Ulica</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Straße</rdfs:label>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/405" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/405">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/405" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/PhysicalAddress -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;PhysicalAddress">
    <rdfs:label xml:lang="en">Physical Address</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Fyzická adresa</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">physikalische Adresse</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/717" />  
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/717">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/717" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Building -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;Building">
    <rdfs:label xml:lang="en">Building</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Budova</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäude</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/669" />  
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/669">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/669" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 

  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/AddressType -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;AddressType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Address Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ adresy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Adresstyp</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/713" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/713">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/713" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 


  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingType -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;BuildingType">
    <rdfs:label xml:lang="en">Building Type</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Typ budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäudetyp</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/413" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/413">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/413" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingPurpose -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;BuildingPurpose">
    <rdfs:label xml:lang="en">Building Purpose</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Účel budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäude Zweck</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/667" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/667">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/667" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
    
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingPart -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;BuildingPart">
    <rdfs:label xml:lang="en">Building Part</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Časť budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Teil des Gebäudes</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/671" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/671">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/671" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Entrance -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;Entrance">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Location" />
    <rdfs:label xml:lang="en">Entrance</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Vchod</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Eingang</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/409" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/409">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/409" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/PostOfficeBox -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;PostOfficeBox">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Location" />
    <rdfs:label xml:lang="en">Post Office Box</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Poštový priečinok</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Post Office Box</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/674" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/674">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/674" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
  <!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/PostCode -->

  <owl:Class rdf:about="&loca;PostCode">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&id;Identifier" />
    <rdfs:label xml:lang="en">Postal Code</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Poštové smerovacie číslo</rdfs:label>
    <skos:altLabel xml:lang="sk">PSČ</skos:altLabel>  
  <rdfs:label xml:lang="de">Postleitzahl</rdfs:label>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/676" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>  
  </owl:Class>
  
  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/676">
  <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/676" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
  </id:Identifier> 
  
</rdf:RDF><!-- Generated by the OWL API (version 3.5.1) http://owlapi.sourceforge.net -->