Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Centrálny model údajov verejnej správy 1.1

Prehľad ontológií a ich distribúcií (2018-03-26)

Ontológia fyzickej osobyRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF
Ontológia právneho subjektuRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF
Ontológia finančných entítRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF
Ontológia lokácieRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF
Ontológia egovernment entítRDF/XMLUML/PNGHTMLPDF


 

Unknown macro: {add-label}