Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

 

Sumár vlastností Centrálneho modelu v. 1.1

 • "zoštíhlenie" modelu: ontológia kdp, identifier a resource bola odstránená.
  • Dátové prvky, ktoré vyšli z KDP sú nadalej mapované na KDP prostredníctvom identifikátora dátového prvku. Centrálny model údajov používa svoju vlastnú sémantiku (dedenie, relácie a podobne). Pôvodné vlastnosti KDP ako podradené prvky, resp. použitie "zložených" dátových prvkov sa do CMÚ neprenieslo. Jednotlivé textácie popisu dátových prvkov z KDP boli podľa významu daného dátového prvku upravené.
  • Namiesto ontológie identifier sa používa priamo štandard ADMS.
  • Namiesto res:validFrom, res:validTo a res:gestor sa priamo používa štandard schema:startDate, schema:endDate a dct:publisher.
 • zefektívnenie modelu:
  • Z dôvodu veľkého množstva rôznych časových dátových vlastností ohraničujúcich nejaký časový úsek bola zahrnutá trieda dct:PeriodOfTime (schema:startDate, schema:endDate), ktorá sa používa pre všetky entity rovnako. Jednotlivé triedy CMÚ dedia z tohto typu.
  • Množina možných hodnôt pre danú vlastnosť je definovaná prostredníctvom SKOS ontológie, tj. samotná číselníková hodnota je typu skos:Concept. V prípade, že číselník predstavuje logické zovšeobecnenie, dedí vzťah na číselník z vlastnosti dct:type, čo spresňuje správnosť modelu a posiňuje aj vyhľadávanie danej entity. Ďaľšiou výhodou je zjednotenie vlastností číselníkových hodnôt. Namiesto rôznych ako napr. loca:buildingName, loca:streetName a podobne, je vždy povinná dátová hodnota skos:prefLabel, ktorá môže byť v prípade potreby doplnená o ďalšie anotačné vlastnosti (skos:altLabel, skos:symbol, ...).
 • No labels
Unknown macro: {add-label}