Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrolované slovníky


Kontrolované slovníky predstavujú možné hodnoty vlastností, ktoré daný objekt dokáže nadobúdať. Ich najčastejším prípadom sú číselníky, čo sú zoznamy hodnôt (možnosť), ktoré daná relácia môže nadobúdať. Význam číselníkov je zabezpečenie interoperability množiny rôznych údajov.

Kontrolované slovníky sú štandardizované prostredníctvom pracovnej skupiny PS1 na MIRRI. Pre akékoľvek otázky, doplnenia, opravy prosím použite kontaktný email: standard@vicepremier.gov.sk .


Prehľad zoznamu kontrolovaných slovníkov

1.02018-03-26pôvodný návrh
1.22021-07-28aktuálny návrh  • No labels