Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Centrálny model údajov verejnej správy

Centrálny model údajov verejnej správy 1.0 (2017-06-12)

Ontológia fyzickej osobyRDF/XML
Ontológia právneho subjektuRDF/XML
Ontológia lokácieRDF/XML
Ontológia egovernment entítRDF/XML
Ontológia finančných entítRDF/XML
Ontológia identifikátoraRDF/XML
Ontológia zdrojaRDF/XML
Ontológia katalógu dátových prvkovRDF/XML
  • No labels