Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základné referenčné údaje

Prehľad verzií definície referečných údajov

2018-03-26prvý návrh štandardu
2021-MM-DDaktualizovaný návrh štandardu  • No labels