Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy : Biznis udalosť (MetaIS)

  <cv:BusinessEvent rdf:about="https://data.gov.sk/def/egov/event-type/003">
    <dct:title xml:lang="sk">Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy</dct:title>
    <dct:title xml:lang="en">Free access to information</dct:title>
    <skos:broader rdf:resource="https://data.gov.sk/def/egov/event-scope/B01"/>
    <adms:identifier>
      <adms:Identifier>
        <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151866" />
        <skos:notation rdf:datatype="&xsd;string">003</skos:notation>
        <dct:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-code" />
      </adms:Identifier>
    </adms:identifier>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/set/data/egov/event-type/2018-03-29-example.rdf"/>
  </cv:BusinessEvent>
Unknown macro: {add-label}