Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Dataset vyhlásených referenčných údajov

Názov spoločnosti (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS

Základné referenčné údaje

Rudolf Yeti : Fyzická osoba (Register fyzických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS
Zasnežovacia technika a.s. : Právny subjekt (Register právnických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS
IČ-DPH Zasnežovacej spoločnosti : IČ-DPH (Register daňových subjektov)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS

Kandidáti na referenčné údaje

Galvaniho 17A, 82104 Bratislava : Fyzická adresa (RA)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS
Slobodný prístup k informáciám : Agenda (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS
Zverejňovanie informácií Protimonopolného úradu SR : Elektronická služba (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS
Slobodný prístup k informáciám : Biznis udalosť  (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS
Centrálny metainformačný systém VS : ISVS (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LDODS

 

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}