Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Dataset vyhlásených referenčných údajov

Názov spoločnosti (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD

Základné referenčné údaje

Rudolf Yeti : Fyzická osoba (Register fyzických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Zasnežovacia technika a.s. : Právny subjekt (Register právnických osôb)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
IČ-DPH Zasnežovacej spoločnosti : IČ-DPH (Register daňových subjektov)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD

Kandidáti na referenčné údaje

Galvaniho 17A, 82104 Bratislava : Fyzická adresa (RA)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Slobodný prístup k informáciám : Agenda (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Zverejňovanie informácií Protimonopolného úradu SR : Elektronická služba (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Slobodný prístup k informáciám : Biznis udalosť  (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD
Centrálny metainformačný systém VS : ISVS (MetaIS)RDF/XMLUML/PNGJSON-LD

 

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}