Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Dátum: 31. 10. 2017 od 9:00 do 11:00

Agenda:


1. Prezentácia návrhu Open API - Marek Šurek

(diskusia a pripomienkovanie) 

Podklady:

2. Štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov

Podklady:

A.4.5.3 Pravidlá pre publikáciu katalógu, datasetu a distribúcie

DCAT-AP - https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11

 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}