Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Dátum: 5. 10. 2017

Agenda:

1. Témy z PS6 na vyjadrenie 

- XSD schémy pre e-form kontajner, odstránenie chýb v XSD v prílohe č. 3 Výnosu 
- Automatizované kontroly e-formulárov pred vypublikovaním v MEF
-- XSD pre XSD
-- XSD pre XSLT
- meta.xml elektronického formulára 

2. Pravidlá interoperability otvorených údajov 

  •  Návrh na štandardizáciu pravidiel z SP:Manažment údajov 

3. Štandardizovaný obsah metadát datasetov 

4. Osvedčovacia doložka k zaručenej konverzii - chybné používanie dátových prvkov 

5. Codelist element

6. Metodika tvorby XSD schém

7. Podpisovanie datasetov 

 

8. Novela Výnosu (Opatrenie) o jednotnom formáte elektronických správ + Schémy správ Sk-Talk

-- Pravidlá pre SenderId (anonymné podania), RecipientId, MessageType
-- Úpravy XSD schém pre MessageContainer
-- Sk-Talk a MessageContainer (dokumentácia formátov elektronických správ) 

  • No labels
Unknown macro: {add-label}