Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Dátum: 31. 10. 2017 od 9:00 do 11:00

Agenda:


1. Prezentácia návrhu Open API - Marek Šurek

(diskusia a pripomienkovanie) 

Podklady:

2. Štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov (zmena prílohy č. 9 Výnosu o štandardoch)

(diskusia a schválenie) 

Podklady:

B.4.               v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy

                                                 do 31. decembra 2017

  • No labels
Unknown macro: {add-label}