Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Register podnetov, ktoré je potrebné riešiť vzhľadom na ISVS v jednotlivých OVM

IdNázov, predmetDátum Inštitúcia (OVM)ISVSPoznámka                                                                  Návrh na mozne riešenie Zapisal                  
R_0001

Zmluva medzi poskytovatelom a OVM

nezohľadnuje dostatocne zodpovednost poskytovatela sluzieb za bezpecnost a data

 23.10.2018 NCZI 

Je potrebne aby poskytovatel sluzieb, prevzal dostatocnu zodpovednost za porusenie bezpecnosti a unik ci zneuzitie udajov

 Upravit zmluvy a posilnit zodpovednost prevadzkovatela Juraj Pankuch
R_0002Dostatocna miera dostupnosti sluzieb poskytovatela  99.0 % je malo ciel 99,99%  23.10.2018 MS VVaS SR  Je potrebne zabezpecit co mozno najvyssiu mieru dostupnposti sluzieb Upravit SLA tak aby zohladnovala dostupnposti bezne v IT. napríklad v komercnych DC Juraj Pankuch
R_0003

Dostatocne rychla odozva na podnety, problemy a eskalacie

co sa tyka sluzieb od poskytovatela cloudovych sluzieb

 23.10.2018 MS VVaS SR  V pripade potreby, pri problemoch s funkcnostou sluzieb

 Zaviest ticketovy systém,

ktory umozni komunikaciu pouzivatela a poskytovatela..

ZAroveň vyhodnocuje rychlost odoziev a vcasnost vyriesenia problemu

 Juraj Pankuch
R_0004 

Zmluva medzi poskytovatelom a OVM

nezohľadnuje dostatocne zodpovednost poskytovatela sluzieb za finančné dopady ak systém prestane fungovať prípadne za stratu údajov

 11.03.2019   

Je potrebne aby poskytovatel sluzieb, prevzal dostatocnu zodpovednost za nefunkcnost systémov a tym financne dopady z toho vyplyvajuce, roavnako ako za stratu dát sposobenu chybou systému.

  Upravit zmluvy a posilnit zodpovednost prevadzkovatela Juraj Pankuch
R_0005       
R_0006       
R_0007       
R_0008       
R_0009       
R_0010       
  • No labels
Write a comment...