Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pre zápis služby do katalógu služieb je potrebné dodať:

  • dodať presné znenie informácií o službe v katalógu služieb VC
  • dodať presný popis služby a jej parametrov
  • dodať kompletnú dokumentáciu služby,
    • príklady použitia, API, prípadne skripty na integráciu služby (Java, JavaScript, PHP, Python ... )
    • testy, testovacie scenáre na otestovanie funkčnosti služby, 
  • vzor zmluvy medzi poskytovateľom služby a používateľom služby
  • SLA - so zmluvne záväznými parametrami služby

 

 

  • No labels
Write a comment...