Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Procesy Katalógu služieb Vládneho Cloudu:

  1. Žiadosť o zaradenie služby do katalógu služieb.
  2. Cerifikácia služby, schválenie žiadosti o zaradenie služby do katalógu služieb.
  3. Zaradenie služby do katalógu služieb VC
  4. Publikovanie katalógu služieb VC

 

 

  • No labels
Write a comment...