Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Team

Peter Kucer

Juraj Pankuch

Peter Chandoga


Úlohy:

Zabezpečenie certifikačného procesu pre certifikáciu/akreditáciu cloudových služieb od dodávateľov (tretích strán) do Hybridného Vládneho Cloudu - Katalóg služieb Hybridného Vládneho Cloudu

Dokumenty


  File Modified
PDF File 1_Metodické_usmernenie_FV.pdf Jul 09, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Word Document 1E_Popis hodnotitela CS.docx Jul 09, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Word Document 1A_Žiadosť o registráciu CS.docx Jul 09, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet 1B_Formulár pre samohodnotenie CS.xlsx Jul 09, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Word Document 1D_Katalo´g vlastnosti´ CS.docx Jul 09, 2019 by Juraj Pankuch
PDF File Návod k metodike.pdf Jul 09, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet Protokol_schvalenie_Ziadosti_o_certifikaciu_sluzby_do_KVCS_V2.1.xlsx Oct 07, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet 1C_Formulár pre hodnotenie s vysvetlivkami CS.xlsx Oct 17, 2019 by Juraj Pankuch
Microsoft Excel Spreadsheet 1C_Formulár pre hodnotenie CS.xlsx Oct 17, 2019 by Juraj Pankuch
PDF File Mapovanie_Pracovna_Príloha 4.pdf Oct 17, 2019 by Juraj Pankuch
You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.
  • Drag and drop to upload or browse for files    • No labels
    Write a comment...